Városi és Iskolai Könyvtár - Bemutatkozás

A kisváros egyetlen könyvtára, a Beledi Általános Művelődési Központ intézményi részegységeként működik, amely 1981-ben lett integrált könyvtár. Ezt a funkciót jelenleg is betölti.

Állománya jelenleg kb. 14 250 dokumentum. A kiadványok zöme klasszikus szépirodalom, s a kor igényeihez kapcsolódó értékes törzsanyag, amely tartalmilag a közkönyvtári és alapfokú oktatással összefüggő könyvtári szolgáltatásokhoz illeszkedik.

Az állományt a közelmúltban frissítettük: nagyarányú apasztást végeztünk, új beszerzések vannak folyamatban.

Olvasóinak száma átlagosan 150 fő.

Önkormányzati gyarapítási kerete évi kb. 250-300 dokumentum beszerzését teszi lehetővé. A könyvtár emellett rendszeresen él az olyan pályázati lehetőségekkel, ami állományának gyarapítását, az olvasók minőségi kiszolgálását valamint ismereteinek gyarapítását segítheti elő.

2004. május 1. óta a könyvtárban eMagyaroszág Pont működik.

Az e-közszolgáltatások  és az egyéb gépi információszerzés lehetőségeinek támogatása mellett különféle térítéses irodai szolgáltatásokat vehetnek igénybe a hozzánk fordulók.

Szolgáltatások:
Könyv-, folyóirat-, video- CD-ROM- kölcsönzés, szá­mítógép-használat (ingyenes internet, szövegszerkesztés), fénymásolás, fekete-fehér és színes nyomtatás, szkennelés, laminálás, faxolás, skype, NAVA-pont.

Elérhetőek az e-közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos információk.
Az eMOP-on képzett eTanácsadó dolgozik.

A könyvtár számítógépes nyilvántartással rendelkezik, az állomány teljes egészében digitalizált. A kölcsönzés vonalkódos.

Az intézmény rendszeresen különféle rendezvényeket is szervez (szavalóversenyek, vetélke­dők, Költészet-nap, előadások, író-olvasó találkozó, könyvtárhasználati órák, számítógépes foglalkozások).

Létrejött egy Európai Unióval kapcsolatos külön-gyűjtemény, amelyet az elmúlt évek során folyamatos pályázati támogatások segítségével hoztunk létre.

A várossá alakulás évétől, 2009-től kezdve egy jelentős összegű NKA-pályázatnak köszönhetően korszerűen berendezett, otthonos  könyvtárbelső várja a látogatókat.

Kotekné Kalmár Zsuzsanna
könyvtáros