A Napköziotthonos Óvoda - Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük a BÁMK Napköziotthonos Óvoda oldalán. Intézményünk a település központi részén, nyugodt kevésbé forgalmas, de könnyen megközelíthető zöldövezetben található. Az épületet tágas udvar veszi körül, amely jól felszerelt szabvány szerint készült játékszerekkel ellátott, napos - árnyékos területekkel.
 
Óvodánk fogadja a társközségekből érkező gyermekeket  (Vásárosfalu, Edve) és a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, akiknek nevelését integráltan, a többi gyermekkel együtt végezzük.
A gyermekek fejlesztését a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kapuvári Tagintézményének szakemberei látják el. Fejlesztésükben segítségünkre van a helyben dolgozó fejlesztő pedagógus is.
Óvodai férőhelyek száma: 90 fő.
 
Csoportjaink száma: 3 (vegyes összetételű).  A gyermekekkel csoportonként 2 óvónő és 1 dajka foglalkozik.
A gyermekek élelmezését a BÁMK egységébe tartozó napközi konyha biztosítja.
 
Célunk: A családi nevelést kiegészítve harmonikusan fejlett, értelmileg, érzelmileg, testileg egészséges személyiség kialakítása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével. Célunk megvalósítása érdekében igen nagy hangsúlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre. Sikerorientált, kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájuk megoldásában aktívan közreműködő, sajátos megoldást kereső gyermekek nevelése.
 
Kiemelt feladatunk:

  • Az irodalmi nevelés színvonalának fokozása, igényes irodalmi alkotások választása. Arra törekszünk, hogy a mesék, versek segítsék az anyanyelvi kommunikációs nevelést (szókincs, hangsúly, hanglejtés). A bábjáték bevonásával színesítjük a mesék, versek feldolgozását. A dramatizáló mesejáték előadását a városi rendezvényeken is bemutattuk, aTÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0310 azonosítójú Rábaköz kultúrkörei című projekt fenntartásán belül.
  • A gyermekek neveltségi szintjének növelése, megjelenése a csoportok tervezési és gyakorlati munkájában, főként az alábbi területeken: szabályokhoz, szokásokhoz való alkalmazkodás (a környezet rendben tartása, gyermekek és felnőttek üdvözlése), közösséghez, a felnőttekhez való viszony, a feladatokhoz való viszony (érdeklődés, munkatempó, kudarctűrés).
  • Mozgásfejlesztés: a mozgás és egyensúlyfejlesztés lehetőségeinek fokozottabb biztosítása, oldott, játékos légkör megteremtése a mozgáshoz, a szabad levegőn való tartózkodás növelése, a mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése.
  • A gyermekek környezettudatos magatartásának formálása, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, gyógynövények megismertetése, egészséges táplálkozás népszerűsítése, környezet szépítése, díszítése az óvodában, takarékoskodás a vízzel és az energiával, Zöld óvoda program kialakítása.
  • Esélyegyenlőség fokozása: személyes példamutatás a másság elfogadására. A fejlődésben egy-egy területen elmaradt gyermeknek biztosítani kell a segítséget.

Nevelési programunk tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket melyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését.  Alapvető feladatnak tekintjük: az óvodába járó gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítését.
 
Óvodaképünk: Igyekszünk szeretetteljes, nyugodt, családias légkört teremteni, ahol a gyermekeink biztonságban érzik magukat. Nyugodt érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör megteremtésén keresztül a gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával tovább alakítsuk személyiségüket., társas kapcsolataikat, viselkedési szokásaikat, nyelvi nevelésüket., az integráció lehetőségének biztosításával.
 
Gyermekképünk: Minden gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, aki meghatározott adottságokkal, szokásrendszerrel rendelkezik. Ezeket az óvodai nevelés során tiszteletben kell tartanunk. Minden gyermek a saját képességei szerint annak figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető. A gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás és szeretet megbecsülés övezi.