Évszámok

A könyvtár története évszámokban

1953.  A megalakulás éve 
1979. Új , jelenlegi helyére költözik, a Művelődési Ház emeletén
123 nm alapterületen
1981. Felsőfokú végzettségű, főfoglalkozású könyvtáros kerül a könyvtárba
1981. Az integrált (községi és iskolai könyvtár) létrejötte
1988. Az ellátórendszer beindulása környező községek könyvtárai részére
1990. Az ellátórendszer vége
1995. Szervezeti változás: az oktatási és kulturális intézmények - köztük a könyvtár - közös vezetés alá kerülnek
2001. Könyvtárunk tagja lesz az EU Közkönyvtári Program és Hálózat-nak
2002. A Széchenyi-terv pályázatán 2 millió Ft támogatást és egyéves ingyenes internet-elérést nyer a  könyvtár az információs társadalom előmozdítására
2003. Megalakul az Általános Művelődési Központ.
2003. Interhethasználati tanfolyamok a felnőtt lakosság részvételével a könyvtár 6 db új számítógépén
2004. ITP-15-ös informatikai pályázat: 1millió Ft-os támogatás- további ingyenes ADSL-internet a könyvtárban
2004. Létrejön az eMagyarország-Pont
2007. Megalakul a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ
2008. E-tanácsadói rendszer  bevezetése
2009. Harmincéves lett a Művelődési Ház és a könyvtár - intézményi faluünnepség
2009. NAVA-pont létrejötte
2009. Sikeres NKA-pályázat a könyvtári berendezés teljes megújítására -1,6 milló Ft-os támogatásból
Az új könyvtárbelső kialakítása
2009. Beled elnyeri a városi rangot. Városi és Iskolai Könyvtár
2009. Pályázat az "Év Könyvtára 2009." cím elnyerésére