Európai Unió

                  A könyvtár különgyűjteményi állománya a KÜM támogatásával valósult meg

 1. A diplomák és szakképesítések elismerése  az EU-ban  
 2. A globális világ politikai földrajza 
 3. A magyarok bemenetele. Tagállamként a bővülő Európai Unióban  / szerk. Hegedûs István – Bp. : Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet , Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány - 2006 .
 4. A migráció szociológiája – Bp.: Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000.
 5. Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban –Bp.: Europa Institut Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 2005.
 6. Andrássy György: Értékek, érdekek és szakpolitikák az EU-ban – Pécs, PTE EU Központ, 1999.
 7. Arató Krisztina: Párbeszéd az Európai Unióban – Bp.: Rejtjel Kiadó, 2001.
 8. Az EU környezetvédelmi szabályozása  
 9. Az EU közösség adójoga 
 10. Az EU munkajoga.- Osiris  
 11. Az Eu-csatlakozás magyarországi kérdései 
 12. Az Európai Közösség kereskedelmi joga – Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 13. Az Európai Unió a XXI. század elején / Kiss Éva –Bp. : Akadémiai Kiadó, 2005  
  ISBN: 9630582791 -
 14. Az Európai Unió évkönyve 2001. – Bp. : Osiris Kiadó, 2002.
 15. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása – Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 16. Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája és a magyar kapcsolatok fejlődése – Bp.: KJK Kerszöv., 2002.
 17. Balázs Péter: Európai egyesülés és modernizáció - Bp.: Osiris Kiadó, 2001.
 18. Bart István: EU fordítóiskola, EU-s szövegek fordítása 
 19. Berényi Sándor: Az európai közigazgatási rendszerek intézményei 
 20. Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe– Bp.: Lap-és Könyvkiadó, 2000.
 21. Blahó András: Európai integrációs alapismeretek – Bp. : Aula Kiadó, 2000.
 22. Bod Péter Ákos: A pénz világa, a világ pénze– Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 23. Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete – Bp. : Napvilág Kiadó, 2001.
 24. Bolgár László: Magyarország és a globalizáció 
 25. Bragyova András: Nemzetközi jog az új alkotmányban– Bp. : KJK, 1997.
 26. Csatlakozás, jogközelítés 
 27. Englich course on the European Union – Bp.: Paginarium, 2001.
 28. Erdős Gabriella –Földes Gábor –Őri Tamás: Az Európai Közösség adójoga – Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 29. Európa 2010. – Bp.: Euro Info Service, 2001.
 30. Európa egysége és sokszínűsége, a kisebbségek jogai  
 31. Európa ma és holnap: Hogyan készül fel Magyarország az EU-s csatlakozásra?- Bp. : Balassi Kiadó, 2000.
 32. Európai integráció-Európai filozófia – Bp. : Pro Philosophia Alapítvány, 1999.
 33. Európai intézmények és jogharmonizáció – Bp.: HVGorac Lap-és Könyvkiadó, 1998.
 34. Európai jogi füzetek  
 35. Európai közösségek Bírósága – Bp.: Lap-és Könyvkiadó, 2001.
 36. Európai Közösségi jogi elemek a magyar magán-és kereskedelmi jogban – Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 37. Európai Tanács válogatott egyezményei – Bp-Strasbourg, 1999.
 38. Európai társasági jog – Bp.: KJK Kerszöv., 2000.
 39. Európa-kalauz- Bp. : Környezet és Fejlődés Kiadó, 2000.
 40. Eurostat Yearbook 2002. - Bp. : Eurostat. 2001.
 41. Farkas Beáta: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába – Bp. Jatepress 2000.
 42. Farkas György: Kamarák és vállalati érdekképviseletek - Bp.: Osiris Kiadó, 2000.
 43. Fazekas Judit: Az európai integráció alapszerződései– Bp.: KJK Kerszöv., 2002.
 44. Felvételi tájékoztató : továbbtanulás az EU-ban  
 45. Ficzere Lajos- Forgács Imre: Magyar közigazgatási jog- Bp.: Osiris Kiadó, 2001.
 46. Fodor László: Integratív környezetjog – Bp. : Bíbor Kiadó, 2002.
 47. Forgács-Laboda: Az EU és az oktatás 
 48. Fülöp Gyula: Vállalati gazdálkodás az Európai integrációban – Bp.: Aula Kiadó, 1999.
 49. Fülöp Gyula: Vállalati gazdálkodás az európai integrációban– Bp.: Aula,1999.
 50. Garai Katalin: Az Európai Unió – Bp. : Corvina, 1999.
 51. Gazdag Ferenc: Az EU közös kül-és gazdaságpolitikája  
 52. Gruber Károly: Európai identitások 
 53. Guéguen: Gyakorlati útmutató a az EU labirintushoz 
 54. Gyulavári Tamás – Könczei Tamás: Európai szociális jog - Bp.: Osiris Kiadó, 2000.
 55. Gyulavári Tamás: Az Európai Unió szociális dimenziója – Bp.: Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000.
 56. Hargitai Árpádné - Izikné Hedri Gabriella - Palánkai Tibor: Európa kislexikon –Bp.: Aula Kiadó, 1999.
 57. Heideger, Hubalek – Pramberger Helyes Imre –Sárközy Péter: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe – Bp.: HVGorac Lap-és Könyvkiadó, 2000.
 58. Horváth Gyula: Regionális támogatások az Európai Unióban - Bp.: Osiris Kiadó, 2001.
 59. Horváth Jenő: Az EU integráció története  2980,-Balázs Péter: EU  Osiris 
 60. Horváth Jenő: Az európai integráció története –Bp. : Osiris 2001.
 61. Ibánez, Gil Alberto: A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása – Bp.: Osiris Kiadó, 2000.
 62. Kecskés László: EK-jog és jogharmonizáció – Bp.:  KJK Kerszöv., 1999.
 63. Kende Tamás – Szűcs Tamás: Európai Unió politikái- Bp.: Osiris Kiadó, 2001.
 64. Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politikája – Bp.: Aula Kiadó, 1999.
 65. Kerényi A. Európa természet-és környezetvédelme  
 66. Kézikönyv a strasbourgi ember jogi ítélkezésről – Bp. : HVG Orac, 2000.
 67. Király Miklós: A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában – Bp.: Bp. Akadémiai K. 1998.
 68. Kiss Éva: Az EU társadalomföldrajza 
 69. Kiss László: A tizenötök Európái: Közösségi politikák, nemzeti politikák - Bp.: Osiris Kiadó, 2000.
 70. Környezetpolitika és uniós csatlakozás – Bp.: MTA, 1998.
 71. Közösségi pénzügyek – Bp. : Aula Kiadó, 2000.
 72. Krónika kézikönyv – Bp. : Magyar Könyvklub, 2001.
 73. Kulcs a sikeres Európai Uniós pályázatokhoz: EU-s támogatások felhasználása – Bp.: .: 
  Euro Info Service, 2002.
 74. Lengyel György – Nagy Beáta: Az európai integráció feltételei és hatásai – Bp. : Aula Kiadó, 2000.
 75. Lengyel György – Nagy Beáta: Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai – Bp.: Aula, 2000.
 76. Lomniczi Zoltán: Intézmények Európában– Bp.: Lap-és Könyvkiadó, 2002.
 77. Losonczi-Madari: Hétköznapi EU  
 78. Lőrinczné Istvánffy Hajna: Pénzügyi integráció Európában – Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 79. Magyarország a kibővülő Európai Unióban : az Európai Unió időszerű fejleményei / szerk. Izikné Hedri Gabriella ; Gottfried Péter - Budapest,Nemz. Tankvk.,2006. 
 80. Majoros Pál: Magyarország a világkereskedelemben – Bp.: Nemezeti Tankönyvkiadó, 1999.
 81. Mester Sándor: Az európai álom: Kívülállóknak az EU-ról – Bp. : Primula Kiadó, 2000.
 82. Mezei Géza: Helyreállított Európa – Bp. : Osiris 2001.
 83. Miért Európa diktálja a lépést a 21.században? /  Leonard, Mark  ~  Napvilág Kiadó , 2006- 192 p. (DEMOS könyvek) 
 84. Migráció és Európai Unió – Bp.: Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000.
 85. Miskolci Bodnár Péter: Európai társasági jog –Bp.: KJK Kerszöv., 2000.
 86. Molnár Pál: Európai demokraták - Bp.: Kairosz Kiadó, 2001.
 87. Nagle,Garrett - Spencer, Kris: Az Európai Unió földrajza – Bp.: Holnap, 1999.
 88. Nagle,Garrett –Spencer, Kris: Az Európai Unió földrajza –Bp.: Holnap, 1999.
 89. Nagy László, J.: Az európai integráció politikai története – Bp. : Maxim Kiadó, 2001.
 90. Nagy Zoltán: Az EU költségvetése – Bp. : Bíbor Kiadó, 2001.
 91. Nagy Zoltán: Az Európai Unió költségvetése – Bp.: Bíbor 2001.
 92. Navracsics Tibor: Európai belpolitika : Az EU politikatudományi elemzése – Bp. : Korona Kiadó, 1988.
 93. Németh István: Európa-tervek 1300- 1945 –Bp.: ELTE Eötvös Kiadó, 2001.
 94. Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések alapelvei – Bp. : KJK, 1996.
 95. Nemzetközi szervezetek és intézmények  / Blahó Miklós; Prandler Árpád  -  2. átd. kiad. -  Aula Kiadó Kft. , 2005  ~ 700 p. - ISBN: 9639478563 
 96. Palánkai Tibor: Az Európai integráció gazdaságtana – Bp.: Aula Kiadó, 1999.
 97. Pethő Sándor: Démosz vagy deus? - Bp.: Osiris Kiadó, 2001.
 98. Práger László: Európából a bővülő Európába – Bp.: Aula, 2000.
 99. Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog – Bp. : KJK Kerszöv., 2001.
 100. Rapcsák-Heil: PHARE-kézikönyv jog – Bp. : Osiris 2000.
 101. Regions: statistical yearbook 2002. . - Bp. : Eurostat. 2001.
 102. Sárközi Tamás: Rendszerváltozás és privatizáció joga – Bp.: MTA, 1997.
 103. Schlecht: Jólét egész Európának a piacgazdaság előretörésével – Bp. : OKIKK, 2000.
 104. Schultesz Emil: Az európai orvosi oktatás történetéből  
 105. Shaw, Malcolm N.: Nemzetközi jog – Bp. : Osiris 2001.
 106. Sokszínű Európa. 50 érdekes tény Európáról és az Unióról / Hartley, Emma  - Bp.: HVG Kiadói Zrt. , 2007 – 272 p. - ISBN: 9639686014 
 107. Statisztical yearbook. - Bp. : Eurostat. 2001.
 108. Stiglitz Joseph: A globalizáció és visszásságai  
 109. Szilágyi István: A portugál modell - Bp. Osiris Kiadó, 2000.
 110. Tanka Endre: Megmaradásunk a föld - Bp.: Kairosz Kiadó, 2001.
 111. Valki László: A NATO: Történet, szervezet, stratégia, bővítés – Bp.: Corvina, 2000.
 112. Válogatott ítéletek az Európai Bíróság esetjogáról 1-2. – Bp.: KJK Kerszöv., 2001.
 113. Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga – Bp.: KJK Kerszöv., 2002.
 114. Verebics János: Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga – Bp.: HVG Orac, 2001.
 115. Versenyjogi esetek- Bp.: Osiris Kiadó, 2000.
 116. Who’s who int he European Union? . - Bp. : Eurostat. 2001. Ezer kérdés, ezer válasz az EU-ról